Aktualności

O Katedrze

Kierownikiem Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki jest prof. dr hab. Ryszard Gerlach.

Katedra sprawuje opiekę nad specjalnościami:

  • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem (na studiach I stopnia),
  • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (na studiach II stopnia).

Kontakt

prof. dr hab. Ryszard Gerlach - kierownik Katedry
tel. 52 341 93 22
e-mail: gerlach@ukw.edu.pl
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz - pok. 26a (budynek główny)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00